In 2016 verplaatsen we ons samen zinvol en met stijl

 

Word coöperant of word peter of meter van nieuwe coöperanten en ontvang een mooi geschenk.

 

Beste fietsliefhebbers en coöperanten,

Beste vrienden van Velofabrik.

 

2015 was het eerste jaar dat Velofabrik in bedrijf was. Er werden niet minder dan 70 schitterende fietsen geassembleerd en dit, dankzij jullie steun en vertrouwen. We konden steeds rekenen op jullie ervaring en op jullie geduld om ons concept te verbeteren. De duizenden kilometers die jullie met een ‘Velofabrik’ hebben afgelegd, waren voor ons een waar laboratorium. We hebben nu het volste vertrouwen in de kwaliteiten van onze fietsen, waarvan zelfs het kleinste detail werd getest.

 

70 fietsen, in hartje Brussel geassembleerd. Dank jullie wel!

 

Een fietsenfabriek opstarten in hartje Brussel is een hele prestatie. Zo’n uitdaging kan enkel lukken omdat we hiervoor vanuit een andere visie vertrekken. We zien ons bedrijf niet als een fabriek die fietsen aan de man brengt als waren het conservenblikjes. Integendeel. Onze organisatie drijft op passie. Passie voor het plezier en de vrijheid die de fiets ons schenkt. Passie voor onze stad, waar de mobiliteit stevige moet veranderen. Passie voor onze maatschappij, waar werknemers nuttige jobs moeten hebben, met een correcte vergoeding.

 

Velofabrik geeft een twist aan de industriële ontwikkeling vanuit een lokale visie op de economie en op het fenomeen fiets

 

We ontwikkelen deze onderneming zoals we rijden: met onze eigen kracht en, hoe langer hoe meer, met die van jullie allen die zich mee in dit avontuur storten. Weet je wat het verschil maakt? Een gedetailleerde kennis van de Brusselse realiteit en van de Brusselse fietsenmarkt. Verkoop zonder tussenpersonen, rechtstreeks vanuit het atelier. Een brede waaier aan opties en kleuren aan zeer concurrentiële prijzen. Elke fietser wordt bediend en behandeld als een vriend; zo’n ontmoeting geeft dan ook wederzijds plezier.

Waarom zou je nog een fiets uit Duitsland of uit Azië kopen? Laten we ze gewoon hier zelf maken!

 

Brussel heeft talent. Laten we onze mouwen opstropen!

 

En dan nu het goede eindejaarsnieuws: we hebben onze eerste medewerker kunnen aanwerven en hij heet Kim Muller. Kim is een aangename jongeman, die zijn werk bovendien geconcentreerd, doeltreffend en gepassioneerd verricht. Al na enkele weken toonde hij zich de ideale werkkracht voor Velofabrik. Hij wordt bovendien vanaf nu bijgestaan door twee stagiairs-mekaniekers in opleiding.

 

In 2015 heeft Velofabrik een eerste arbeidsplaats gecreëerd. Joepie!

 

Dankzij hun vakkennis, dankzij jullie steun en dankzij jullie aankoop van fietsen en accessoires, schaken wij voor 2016 in een hogere versnelling. Velofabrik maakt zich op om meer dan 200 fietsen te produceren. En dat is slechts een begin. In de loop van dat jaar zal een tweede medewerker de Velofabrik-ploeg versterken. De levertermijnen zullen inkorten. Je zal bijna altijd onmiddellijk met een basismodel-Velofabrik in jouw maat kunnen vertrekken. Wie kiest voor specifieke opties of voor een favoriete kleur, moet voortaan slechts twee tot zes weken geduld oefenen, afhankelijk van de voorraad.

 

In 2016 schakelt Velofabrik in een hogere versnelling: 200 fietsen, 2 arbeidskrachten in dienst en een betere & snellere productie

 

Er zijn wel duizend dingen te vertellen over het parcours dat we hebben afgelegd en over de projecten die op stapel staan. We hopen hierover met jullie te praten op de eerste Algemene Coöperantenvergadering van het nieuwe jaar.

Om het avontuur verder te zetten, om van Velofabrik hét bedrijf te maken van de Brusselaars die een passie hebben voor lokale en sociale economie - of ze nu fietser zijn of niet - hebben we jouw investering in dit project nodig. Word coöperant indien je het nog niet zou zijn. Indien je al aandelen hebt, kan je jezelf er misschien nog wat meer schenken? Of, beter nog, laten we onze kring van sympathisanten wat verruimen en ook andere vrienden overtuigen om te investeren in de toekomst van de fiets en van hun stad. Want waarom zouden we ook ons aantal coöperanten niet verdubbelen, van 110 naar 220!


Goed nieuws. Velofabrik is een micro-onderneming die geniet van de federale fiscale steunmaatregelen ten voordele van Startende Ondernemingen. Voor elke investering (gerealiseerd vanaf 1 juli 2015) is er een belastingvermindering in de personenbelasting tot 45% van het geïnvesteerde bedrag (Zie Tax shelter voor startende ondernemingen).

 

Wie investeert in Velofabrik geniet van een belastingvermindering van 45%

 

Ben je nog geen coöperant? Word het dan snel en ontvang een leuk Velofabrik-geschenk.

Indien je reeds coöperant bent, dan danken we je hier hartelijk voor. Overtuig een vriend om ons te vervoegen; ook dan krijg je dat fijne cadeau.

Ben je al coöperant en wil je je aandelen in de vennootschap vermeerderen? Ook dan verdien je een geschenk!

 

Bij inschrijving voor 3 aandelen ontvang je een Velofabrik T-shirt (100% bio-katoen, made by Stanley & Stella (label Fair Wear) – vrouwen- of mannenmodel (beschikbaar in maten S tot XL)

Bij inschrijving voor 5 aandelen ontvang je naar keuze een Velofabrik-sweatshirt (100% bio-katoen, made by Stanley & Stella (label Fair Wear) – vrouwen- of mannenmodel (beschikbaar in maten S tot XL)

OF een Velofabrik-hesje “black chic” beschikbaar in de maten M, L en XL.

Kom bij de Velofabrik-gemeenschap of word peter of meter van een nieuwe investeerder en je sympathieke bijdrage levert je een origineel en elegant cadeau op!

Of nog: schenk aandelen aan je kinderen of kleinkinderen. Dat heeft letterlijk en figuurlijk meer inhoud dan een spaarrekening!

Hoe ga je te werk?  

Surf naar de webpagina “Coöperant worden”, vul het formulier in schrijf het bedrag over dat overeenkomt met het aantal aandelen dat je wil verwerven. Binnen de maand ontvang je het certificaat van je aandelen én jouw geschenk.

Als je peter of meter wil worden, vul dan het formulier hieronder in. Wij sturen dan een e-mailbericht naar jouw kennis om, in jouw naam, te vragen dat hij of zij aandeelhouder wordt.
En als hij of zij dan ook effectief investeert, ontvang jij binnen de maand je geschenk.De Velofabrik-ploeg

 

 

Ik ben: *
Ik ben coöperant
Naam en Voornaam: *
Naam en Voornaam:
De nieuwe coöperant is
Naam en Voornaam:
Naam en Voornaam:
Ik ontvang een mail met meer uitleg, die ik eenvoudig kan doorsturen naar de vriend(in) in kwestie om zijn of haar inschrijving te regelen.
Indien mijn vriend(in) zijn of haar inschrijving als aandeelhouder bevestigd
Ik ben: *
Let op, de beschikbare maten zijn : T-shirt (S/M/L/XL) - Velofabrik-hesje (M/L/XL) - Sweat-shirt (M/L/XL)

Ensemble en 2016 donnons du sens et du style à la mobilité

 

Devenez coopérateur ou parrainez de nouveaux coopérateurs et recevez un beau cadeau !

 

 

Chers Cyclistes et coopérateurs,

Chers amis de Velofabrik,2015 est la première année de production pour Velofabrik.  Pas moins de 70 splendides vélos ont été assemblés grâce à votre confiance et à votre soutien.  Les milliers de kilomètres que vous avez parcourus en Velofabrik nous ont servi de laboratoire. Nous sommes désormais très confiants dans la qualité des vélos, éprouvés jusqu'au moindre détail. 

 

70 vélos assemblés au cœur de Bruxelles. Merci à tous !

 

Démarrer une fabrique de vélo en plein cœur de Bruxelles est un exploit.  

Ce challenge ne peut devenir réalité que si nous partons d’une vision différente: non pas une industrie qui vend du vélo comme elle vendrait des boites de conserves, mais bien une entreprise animée par la passion. Passion pour la liberté et le plaisir que procurent le vélo. Passion pour notre ville qui doit changer de mobilité. Passion pour notre communauté qui doit créer pour ses travailleurs des activités utiles et rémunératrices.

 

Velofabrik inverse la tendance industrielle et part d'une vision locale de l'économie et du vélo 

 

Cette entreprise nous la développons comme nous roulons: avec nos propres forces et, de plus en plus avec les vôtres qui se joignent à l’aventure. Ce qui fait la différence ? Une connaissance fine des réalités et du marché vélo bruxellois. Une vente sans intermédiaire directement à la fabrique. Une foule d’options et de couleurs pour un prix très concurrentiel. Le plaisir communicatif de rencontrer et de servir chaque cycliste comme un ami.

Pourquoi encore acheter des vélos allemands ou asiatiques ? Faisons les nous-mêmes !

 

Bruxelles a du talent. Retroussons nos manches !

 

La bonne nouvelle de cette fin d’année, c’est l’embauche de notre premier ouvrier: Kim Muller. Kim un jeune homme gentil, concentré, efficace et passionné. En quelques semaines il a montré qu’il était l’employé idéal pour Velofabrik. Il est désormais accompagné par deux stagiaires mécaniciens en formation.

 

En 2015, Velofabrik a créé un premier emploi. Youpie !

 

Grâce à leur talent, grâce à votre soutien, grâce à vos achats de vélos et d’accessoires nous allons en 2016 passer à la vitesse supérieure. Velofabrik se prépare à produire plus de deux cent vélos.  Et ce n’est qu’un début. Dans le courant de l’année, un second collaborateur rejoindra Velofabrik. Les délais de livraison vont être améliorés. On pourra presque toujours partir de suite avec un Velofabrik de base à sa taille. Ceux qui veulent des options spéciales ou leur couleur préférée patienteront entre deux et six semaines selon les stocks. Pas plus.

 

En 2016, Velofabrik passe à la vitesse supérieure: 200 vélos et deux employés, une production optimisée et plus rapide

 

Il y a mille choses à vous dire pour expliquer le chemin parcouru et les projets à venir. Nous espérons vous en parler en détail lors de la première assemblée des coopérateurs en 2016. Pour continuer l’aventure, pour que Velofabrik soit la fabrique des Bruxellois, cyclistes ou non, passionnés d’économie locale et sociale, nous avons besoin de vos investissements. Devenez coopérateur ou coopératrice si vous ne l’êtes pas encore! Ceux et celles d’entre vous qui détiennent déjà des parts peuvent peut-être s’en offrir d’autres? Ou bien mieux encore: élargissons ensemble notre cercle et convainquons d’autres amis d’investir pour l’avenir du vélo et pour l’avenir de leur Ville. Et pourquoi pas passons de 110 à 220 coopérateurs !


Bonne nouvelle. Velofabrik est une micro-entreprise qui bénéficie des incitants fiscaux pris par le gouvernement au bénéfice des start-up. Pour chaque investissement (à partir du 1/07/2015), la réduction d’impôt s’élève à 45% du montant investi (Voyez Plan start-up)

 

Les investisseurs chez Velofabrik bénéficie
d’une déductibilité fiscale de 45%

 

Vous n’êtes pas encore coopérateur? Devenez le et recevez un chouette cadeau Velofabrik

Vous êtes déjà coopérateur.  Merci de tout cœur ! Convainquez un ami de nous rejoindre et recevez un chouette cadeau.

Si vous êtes déjà coopérateur et que vous souhaitez augmenter votre participation, vous serez également remercié d’un cadeau

 

A partir de 3 parts souscrites recevez un tee-shirt Velofabrik 100% coton biologique made by Stanley & Stella (label Fair Wear) - Modèle femme et homme (disponibles de S à Xl)

A partir de 5 parts souscrites recevez au choix un sweat-shirt Velofabrik 100% coton biologique made by Stanley & Stella (label Fair Wear) - Modèle femme et homme (disponibles de S à Xl) OU un magnifique gilet Velofabrik “black chic” disponible en taille M, L et XL. Parfait pour être vu, tout en restant chic à vélo.

Entrez dans la communauté ou parrainez un nouvel investisseur et votre sympathique contribution sera récompensée par un cadeau original et élégant.

Offrez des parts à vos enfants ou petits:enfants: c’est mieux qu’un compte épargne, non ?

Comment procéder ?  

Rendez vous sur la page “Devenir coopérateur”, complétez le formulaire pour devenir coopérateur et procédez au virement qui correspond au nombre de parts prises. Vous recevrez votre certificat de parts et votre cadeau dans le mois.  

Si vous parrainez quelqu’un-e compléter le formulaire ci-dessous et nous enverrons un e-mail à votre connaissance pour solliciter, de votre part, son adhésion. Et s’il ou elle concrétise son investissement, vous recevrez votre cadeau dans le mois qui suit.

 

Toute l'équipe de Velofabrik,

 

Je suis : *
Si je suis coopérateur
Nom et Prénom *
Nom et Prénom
le nouveau coopérateur est
Nom et prénom
Nom et prénom
Je recevrai un mail explicatif que je pourrai facilement transférer à mon ami(e) pour solliciter son adhésion
Si mon ami(e) confirme son adhésion
Je suis *
Attention, les tailles disponibles sont : T-shirt (S/M/L/XL) - Gilet (M/L/XL) - Sweat-shirt (M/L/XL)