Coöperant worden

1 aandeel = 100 €. Deze informatie kan ook per e-mail gestuurd worden naar nathalie@velofabrik.be ofwel verzonden per post naar:

Velofabrik CVBASO
Charbolaan 79
1030 Brussel.

Een getuigschriftcertificaat wordt binnen één maand na de ontvangst van uw overschrijving verzonden.

 Aande(e)l(en) B van Velofabrik CVBASO voor een nominale waarde van 100 euro per stuk.
Over te schrijven op rekeningnummer TRIODOS BE92 5230 8067 9423 of VDK BE26 8939 4402 9529 met vermelding van naam en voornaam van de inschrijver en van het gewenste aantal aandelen.
Gelieve aan te geven :
Naam *
Naam
Geboortedatum *
Geboortedatum
Dit bevindt zich aan de achterzijde van uw identiteitskaart.
Voor een onderneming
Persoonlijke boodschap
Indien diegene voor wie de aandelen zijn bedoeld iemand anders is dan de inschrijver, gelieve dit dan aan te geven en ons eveneens de gevraagde gegevens van deze persoon en zijn e-mailadres mee te delen.
 Voor verdere informatie over het label: https://www.fairfinlabel.be/nl

Voor verdere informatie over het label: https://www.fairfinlabel.be/nl